MAĞAZALAR
YEMEK
KAMPANYALAR
ETKİNLİK
SİNEMA
Forum Mersin
e-bülten kayıt.

:

KAYDET

Sözleşmeyi okudum kabul ediyorum

Kullanıcı Girişi
Bağlan :

Mesajınız gönderilmiştir. Teşekkür ederiz.

Forum Mersin Alışveriş Merkezi

Güvenevler Mah.1. Cad. No:120-133 Yenişehir/Mersin
T. +90 (552) 246 93 25 - F. +90(324) 239 10 70 info@forummersin.com

Üye Kayıt Formu
Ad, Soyad E-posta
GSM Şifre

Sözleşmeyi okudum kabul ediyorum

E-posta ve SMS bildirimlerinden haberdar olmak istiyorum.

Üyelik Oluştur
SM Hesabınla Bağlan :
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesi

Forum Mersin Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (bundan sonra "Forum Mersin" şeklinde anılacaktır), kullanıcılara ait kişisel verilerin gizliliğini korumaya ve yürürlükteki veri koruma mevzuatına uymaya büyük özen göstermektedir. Bu amaca yönelik hazırlanan işbu Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”), kullanıcı tarafından www.forummersin.com ("Site") adresi ziyaret edildiğinde, kullanıcıyla ilgili bilgilerin nasıl işlediğini yani; ne şekilde toplandığını, saklandığını, kullandığını, muhafaza ettiğini ve Site’nin kullanımına ilişkin diğer kuralları belirtmekte olup detayları aşağıda yer almaktadır.

Kabul
Site’yi ziyaret etmek ve/veya sunulan hizmetleri kullanmak, Sözleşme’nin kullanıcı tarafından kabul edildiği anlamına gelmektedir. Sözleşme’nin şartlarında yapılan değişikliklerin ilan edilmesinden sonra Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde, bu şartların ve yapılan değişikliklerin kabul edildiği varsayılır. Ayrıca, Site’nin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan kullanıcı, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Site Kullanım Koşulları Bu Site, bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Site’de yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir suretle Forum Mersin tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Site’de verilen bilgiler ticari veya pazarlama amaçlı olmayıp, temsilidir ve tanıtım amaçlıdır. Bu bilgiler, Forum Mersin’i bağlamayacağı gibi herhangi bir surette teklif veya icap niteliği bulunmamaktadır. Forum Mersin, bu bilgileri her zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. E-bülten, Forum Mersin tarafından Site'nin kullanıcılarına haber sirküleri göndermek suretiyle periyodik olarak bilgilendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Kullanıcı, Site üzerinden yaptığı e-bülten aboneliğinden ayrılmak istediği takdirde, e-bültenlerin altında yer alan "Bizden herhangi bir haber almak istemiyorsanız lütfen tıklayınız" ifadesine tıklayarak abonelikten her zaman ayrılabilir.

Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcının Site’ye girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kullanıcı, kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Site’ye erişim ve Site’de yer alan bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müsbet, her türlü zarardan her ne nam altında olursa olsun Forum Mersin, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, Site’de yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve Forum Mersin’in yetkilendirdiği kişi ve kuruluşlar sorumlu tutulamaz. Bu bilgilere ilişkin eksiklik ve hatalardan ve/veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı her türlü zarardan Forum Mersin, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve Site’de yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir. Site üzerinden dışarı bağlantılar mevcut olup bu bağlantılar yeni sayfada açılacaktır. Bu bağlantıların ulaştığı sayfalarda yer alan içerikten Forum Mersin’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Forum Mersin, Site ya da Site’nin kullanılması, veya herhangi bir tarafın Site’yi kullanamaması veya Site’nin içeriğine duyulan güven, ya da herhangi bir performans arızası, Site’nin çalışması ya da bilgilerin iletilmesinde hata, ihmal, kesinti, kusur, gecikme ya da arıza olması, virüs veya hat veya sistem arızası ile bağlantılı olarak ortaya çıkan, doğrudan ya da dolaylı, özel, arızi ya da bir olay sonucu oluşan zarar, ziyan veya masraflar dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, meydana gelecek zararlardan hiçbir suretle, Forum Mersin’e ya da temsilcilerine söz konusu zarar, ziyan veya masrafların oluşabileceği bildirilmiş olsa bile sorumlu tutulamaz; diğer internet kaynakları ile kurulan hiper bağlantıların riskleri kullanıcıya aittir. Forum Mersin, bu kaynakların içeriğini ve doğruluğunu, bu kaynaklarda belirtilen görüşleri ve bu kaynaklarda yer alan diğer linkleri araştırmak, doğrulamak, izlemek ya da onaylamakla yükümlü değildir. Kullanıcı, Site’yi kullanımında, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Forum Mersin’in hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle Forum Mersin’in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; Forum Mersin, kullanıcının Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için kullanıcıya aynen rücu hakkını haizdir. Kullanıcı, Site’de yarışma/etkinlik ve benzeri konular için başvuru yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve bu bilgilerin doğru ya da güncel olmaması halinde Forum Mersin’in bu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Forum Mersin tarafından Site üzerinden düzenlenen kampanyalar, yarışma ve etkinliklere başvuruların veya Site’nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak Forum Mersin’e zarar verilmesi, haksız bir menfaat sağlanması, tekrarlanan uygulamalar yapılması şeklinde Site sisteminin veya Site’nin kötüye kullanılmasının Forum Mersin tarafından tespit edilmesi durumunda Forum Mersin, ilgili başvuruyu iptal etme ve/veya gerekli hukuki ve cezai takibatta bulunma hakkını saklı tutar.

Fikri Mülkiyet
Bu Site’de kullanılan ünvan, marka, logo, görsel ve tasarımlar ile projelerin tüm hakları Forum Mersin’e aittir. Kullanıcı, Forum Mersin’in açık ve yazılı izni olmaksızın, Forum Mersin’in Site’de yer alan telif haklarına tabi çalışmaları hiçbir surete kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde kullanıcı, Forum Mersin’in uğrayabileceği tüm zararlardan sorumludur. Site’de yer alan, (sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tüm yazılar, grafikler, fotoğraflar, videolar, animasyonlar, sesler, sayfalar, dizaynlar, resimler gibi malzemeler ve bilgilere ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları Forum Mersin’e ait ve ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve bilgiler izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Forum Mersin’in açık ve yazılı izni olmaksızın, Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır. Bu Site’de adı geçen başkaca şirketlere ait ürünler, sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Site’deki sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Forum Mersin’e ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması; Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi kesinlikle yasaktır. Burada belirtilen yükümlülüklerin ihlali halinde ilgili hakkında cezai ve hukuki süreç başlatılır.

Gizlilik
Forum Mersin, Site kullanıcılarının kişisel bilgilerinin gizliliğine saygı gösterir. Site’de gezinirken, iletişime geçmek, danışmak veya bilgi almak amacıyla bilerek ve isteyerek verilen kişisel bilgiler dışındaki bilgiler toplanmaz. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin kuralları EK-1’de bulabilirsiniz. Forum Mersin, şu anda ziyaret edilen Site ile, ayrıca istatistiksel olarak Site ziyaretlerini, toplam ziyaret sayısını, sitenin herbir sayfasını ziyaret edenlerin sayısını, ziyaretçilerin Internet servis sağlayıcılarının alan adlarını takip eder. Bu süreçte hiçbir kişisel bilgi kullanılmamaktadır. Forum Mersin’in Site’nin kullanımı sürecindeki çerez politikasına ilişkin olarak EK-2’yi incelemenizi rica ederiz.

Diğer hükümler
İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme nedeniyle ya da Site’nin kullanımından ve/veya bu Site ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Kullanıcı, Forum Mersin’in Sözleşme’yi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile, Türk Borçlar Kanunu uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini gayrı kabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının e-bülten aboneliği ya da kampanya, etkinlik v.s. başvuru yoluyla Forum Mersin’e bildirdiği e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir. Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. kullanıcının kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, e-postanın Forum Mersin tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Bu Sözleşme, Forum Mersin’in izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Forum Mersin, bu Sözleşme’de yer alan tüm koşulları ve hükümleri dilediği zaman önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. Forum Mersin’in Sözleşme’de yaptığı güncelleme ve değişiklikler, Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


EK-1 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Kişisel verilerin korunması hakkında kullanıcıların bilgilendirilmesine yönelik olarak hazırlanan işbu bölüm, Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesi’nin ekini oluşturmaktadır. Kullanıcı, işbu Sözleşme çerçevesinde www.forummersin.com sitesi üzerinden yaptığı herhangi bir başvuruda Forum Mersin ile paylaştığı tüm kişisel verilerin ve verdiği onay ile rızaların işbu Sözleşme çerçevesinde kullanabilmesine, işlenebilmesine ve depolanabilmesine rıza göstermektedir. Bu tür bilgiler, ilgili mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde saklanacaktır. Mücbir sebep ya da Forum Mersin’in kontrolü dışında gelişen olaylar neticesinde söz konusu olabilecek veri ihlallerinden Forum Mersin’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Site’yi ziyaret eden ve/veya e-bülten, yarışma ve etkinlik vs. nedenlerle başvuru yapan kullanıcıların başvuru esnasında verdikleri çeşitli bilgileri (ad soyad, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet, doğum tarihi, ikamet adresi gibi kişisel verileri), ziyaretçi hareket ve Site ziyaret sıklığı, zamanı ve süresi, Site’yi kullanım anındaki IP adresi, ziyaret edilen sayfaların istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel verileri, cevaplanması bütünüyle kullanıcının tercihine bırakılmış anket sorularının analizleri, ve buna benzer veriler, Sözleşme süresince veya Sözleşme’nin hitamından sonra dahi, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, Forum Mersin'in sunmakta olduğu hizmetin kalitesini yükseltebilmek; kullanıcıların site kullanım süreçlerini yürütmek, tamamlamak ve ilgili iletişimi sağlamak; kullanıcıya çeşitli avantajları sunulabilmek; ürün, anket, pazarlama, satış, servis, tanıtım, kampanya ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek; kullanıcı profiline yönelik özel promosyon faaliyetlerini kurgulayabilmek; kullanıcıların iletişim tercihleri ile paralel olarak istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik kullanıcıları "sınıflandırma" çalışmalarını yapabilmek; Site içeriğinin zenginleştirilmesi, geliştirilmesi amaçlı trend ve istatistiksel analizleri yapmak; Site’nin güvenliğini güçlendirmek; kullanıcılara daha özel ve etkin kullanıcı deneyimi yaşatmak gibi amaçlar için tanıtım, reklam, tedarik ve benzeri konularda kullanılabilir, işlenebilir. Yine bu bilgiler, belirtilen amaçlarla Forum Mersin'in bağlı ortaklıkları, iştirakleri, pay sahipleri, bağlı olduğu şirketler grubuna dahil diğer grup şirketleri, alışveriş merkezi yönetim şirketi, yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları (reklam, tanıtım vb. hizmetleri sağlayan firmalar dahil), burada sayılan şirketlerle işbirliği amacıyla sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu ve veri işleyen sıfatını haiz kişiler ile dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Forum Mersin, işbu Sözleşme ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı tarafından verilen bütün bilgileri, Sözleşme süresince veya Sözleşme’nin hitamından sonra dahi, kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. Forum Mersin, kullanıcının paylaştığı bilgileri, burada belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için yukarıda sayılan kişilerle paylaşılması gereken durumlar ve yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kullanıcılar, Forum Mersin’in, info@forummersin.com adresine e-posta göndererek veya Forum Mersin Alışveriş Merkezi – Güvenevler mah. 1.cadde No:120-133 Yenişehir 33140, Mersin adresine yazılı olarak başvurarak, kendileriyle ilgili, Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte Forum Mersin, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar. EK-2 – ÇEREZ POLİTİKASI www.forummersin.com Çerez Politikası (aşağıda kısaca “Politika” olarak anılacaktır), Forum Mersin tarafından hazırlanmıştır ve Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesi’nin ekini oluşturmaktadır. Birçok web sitesi gibi, www.forummersin.com’da da (aşağıda kısaca “Portal” olarak anılacaktır) kullanıcılara kişisel içerik ve reklamlar göstermek, Portal üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Forum Mersin, bu Politika’yı Portal’da hangi çerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. Site’de, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, kullanıcıların ziyareti sırasında bilgisayarlarına kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullanılmaktadır. Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla kullanıcı bilgisayarına (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarına) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan, kullanıcıların deneyimini daha verimli ve güvenli hale getirmek amaçlı kullanılan, çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret edilen web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir. Kullanıcı, çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilir. Kullanıcılar, Portal’ı görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu tür çerez dosyalarını kullanmak istemiyorsanız veya bu dosyaların kullanımı hakkında bilgilendirilmek istiyorsanız, tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir. Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için tıklayınız.

;
KULLANIM ŞARTLARI
;
ÇALIŞMA SAATLERİ
SÖZLEŞME

Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesi

Forum Mersin Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (bundan sonra "Forum Mersin" şeklinde anılacaktır), kullanıcılara ait kişisel verilerin gizliliğini korumaya ve yürürlükteki veri koruma mevzuatına uymaya büyük özen göstermektedir. Bu amaca yönelik hazırlanan işbu Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”), kullanıcı tarafından www.forummersin.com ("Site") adresi ziyaret edildiğinde, kullanıcıyla ilgili bilgilerin nasıl işlediğini yani; ne şekilde toplandığını, saklandığını, kullandığını, muhafaza ettiğini ve Site’nin kullanımına ilişkin diğer kuralları belirtmekte olup detayları aşağıda yer almaktadır.

Kabul
Site’yi ziyaret etmek ve/veya sunulan hizmetleri kullanmak, Sözleşme’nin kullanıcı tarafından kabul edildiği anlamına gelmektedir. Sözleşme’nin şartlarında yapılan değişikliklerin ilan edilmesinden sonra Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde, bu şartların ve yapılan değişikliklerin kabul edildiği varsayılır. Ayrıca, Site’nin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan kullanıcı, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Site Kullanım Koşulları Bu Site, bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Site’de yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir suretle Forum Mersin tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Site’de verilen bilgiler ticari veya pazarlama amaçlı olmayıp, temsilidir ve tanıtım amaçlıdır. Bu bilgiler, Forum Mersin’i bağlamayacağı gibi herhangi bir surette teklif veya icap niteliği bulunmamaktadır. Forum Mersin, bu bilgileri her zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. E-bülten, Forum Mersin tarafından Site'nin kullanıcılarına haber sirküleri göndermek suretiyle periyodik olarak bilgilendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Kullanıcı, Site üzerinden yaptığı e-bülten aboneliğinden ayrılmak istediği takdirde, e-bültenlerin altında yer alan "Bizden herhangi bir haber almak istemiyorsanız lütfen tıklayınız" ifadesine tıklayarak abonelikten her zaman ayrılabilir.

Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcının Site’ye girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kullanıcı, kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Site’ye erişim ve Site’de yer alan bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müsbet, her türlü zarardan her ne nam altında olursa olsun Forum Mersin, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, Site’de yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve Forum Mersin’in yetkilendirdiği kişi ve kuruluşlar sorumlu tutulamaz. Bu bilgilere ilişkin eksiklik ve hatalardan ve/veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı her türlü zarardan Forum Mersin, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve Site’de yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir. Site üzerinden dışarı bağlantılar mevcut olup bu bağlantılar yeni sayfada açılacaktır. Bu bağlantıların ulaştığı sayfalarda yer alan içerikten Forum Mersin’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Forum Mersin, Site ya da Site’nin kullanılması, veya herhangi bir tarafın Site’yi kullanamaması veya Site’nin içeriğine duyulan güven, ya da herhangi bir performans arızası, Site’nin çalışması ya da bilgilerin iletilmesinde hata, ihmal, kesinti, kusur, gecikme ya da arıza olması, virüs veya hat veya sistem arızası ile bağlantılı olarak ortaya çıkan, doğrudan ya da dolaylı, özel, arızi ya da bir olay sonucu oluşan zarar, ziyan veya masraflar dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, meydana gelecek zararlardan hiçbir suretle, Forum Mersin’e ya da temsilcilerine söz konusu zarar, ziyan veya masrafların oluşabileceği bildirilmiş olsa bile sorumlu tutulamaz; diğer internet kaynakları ile kurulan hiper bağlantıların riskleri kullanıcıya aittir. Forum Mersin, bu kaynakların içeriğini ve doğruluğunu, bu kaynaklarda belirtilen görüşleri ve bu kaynaklarda yer alan diğer linkleri araştırmak, doğrulamak, izlemek ya da onaylamakla yükümlü değildir. Kullanıcı, Site’yi kullanımında, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Forum Mersin’in hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle Forum Mersin’in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; Forum Mersin, kullanıcının Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için kullanıcıya aynen rücu hakkını haizdir. Kullanıcı, Site’de yarışma/etkinlik ve benzeri konular için başvuru yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve bu bilgilerin doğru ya da güncel olmaması halinde Forum Mersin’in bu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Forum Mersin tarafından Site üzerinden düzenlenen kampanyalar, yarışma ve etkinliklere başvuruların veya Site’nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak Forum Mersin’e zarar verilmesi, haksız bir menfaat sağlanması, tekrarlanan uygulamalar yapılması şeklinde Site sisteminin veya Site’nin kötüye kullanılmasının Forum Mersin tarafından tespit edilmesi durumunda Forum Mersin, ilgili başvuruyu iptal etme ve/veya gerekli hukuki ve cezai takibatta bulunma hakkını saklı tutar.

Fikri Mülkiyet
Bu Site’de kullanılan ünvan, marka, logo, görsel ve tasarımlar ile projelerin tüm hakları Forum Mersin’e aittir. Kullanıcı, Forum Mersin’in açık ve yazılı izni olmaksızın, Forum Mersin’in Site’de yer alan telif haklarına tabi çalışmaları hiçbir surete kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde kullanıcı, Forum Mersin’in uğrayabileceği tüm zararlardan sorumludur. Site’de yer alan, (sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tüm yazılar, grafikler, fotoğraflar, videolar, animasyonlar, sesler, sayfalar, dizaynlar, resimler gibi malzemeler ve bilgilere ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları Forum Mersin’e ait ve ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve bilgiler izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Forum Mersin’in açık ve yazılı izni olmaksızın, Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır. Bu Site’de adı geçen başkaca şirketlere ait ürünler, sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Site’deki sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Forum Mersin’e ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması; Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi kesinlikle yasaktır. Burada belirtilen yükümlülüklerin ihlali halinde ilgili hakkında cezai ve hukuki süreç başlatılır.

Gizlilik
Forum Mersin, Site kullanıcılarının kişisel bilgilerinin gizliliğine saygı gösterir. Site’de gezinirken, iletişime geçmek, danışmak veya bilgi almak amacıyla bilerek ve isteyerek verilen kişisel bilgiler dışındaki bilgiler toplanmaz. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin kuralları EK-1’de bulabilirsiniz. Forum Mersin, şu anda ziyaret edilen Site ile, ayrıca istatistiksel olarak Site ziyaretlerini, toplam ziyaret sayısını, sitenin herbir sayfasını ziyaret edenlerin sayısını, ziyaretçilerin Internet servis sağlayıcılarının alan adlarını takip eder. Bu süreçte hiçbir kişisel bilgi kullanılmamaktadır. Forum Mersin’in Site’nin kullanımı sürecindeki çerez politikasına ilişkin olarak EK-2’yi incelemenizi rica ederiz.

Diğer hükümler
İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme nedeniyle ya da Site’nin kullanımından ve/veya bu Site ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Kullanıcı, Forum Mersin’in Sözleşme’yi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile, Türk Borçlar Kanunu uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini gayrı kabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının e-bülten aboneliği ya da kampanya, etkinlik v.s. başvuru yoluyla Forum Mersin’e bildirdiği e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir. Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. kullanıcının kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, e-postanın Forum Mersin tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Bu Sözleşme, Forum Mersin’in izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Forum Mersin, bu Sözleşme’de yer alan tüm koşulları ve hükümleri dilediği zaman önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. Forum Mersin’in Sözleşme’de yaptığı güncelleme ve değişiklikler, Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


EK-1 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Kişisel verilerin korunması hakkında kullanıcıların bilgilendirilmesine yönelik olarak hazırlanan işbu bölüm, Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesi’nin ekini oluşturmaktadır. Kullanıcı, işbu Sözleşme çerçevesinde www.forummersin.com sitesi üzerinden yaptığı herhangi bir başvuruda Forum Mersin ile paylaştığı tüm kişisel verilerin ve verdiği onay ile rızaların işbu Sözleşme çerçevesinde kullanabilmesine, işlenebilmesine ve depolanabilmesine rıza göstermektedir. Bu tür bilgiler, ilgili mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde saklanacaktır. Mücbir sebep ya da Forum Mersin’in kontrolü dışında gelişen olaylar neticesinde söz konusu olabilecek veri ihlallerinden Forum Mersin’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Site’yi ziyaret eden ve/veya e-bülten, yarışma ve etkinlik vs. nedenlerle başvuru yapan kullanıcıların başvuru esnasında verdikleri çeşitli bilgileri (ad soyad, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet, doğum tarihi, ikamet adresi gibi kişisel verileri), ziyaretçi hareket ve Site ziyaret sıklığı, zamanı ve süresi, Site’yi kullanım anındaki IP adresi, ziyaret edilen sayfaların istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel verileri, cevaplanması bütünüyle kullanıcının tercihine bırakılmış anket sorularının analizleri, ve buna benzer veriler, Sözleşme süresince veya Sözleşme’nin hitamından sonra dahi, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, Forum Mersin'in sunmakta olduğu hizmetin kalitesini yükseltebilmek; kullanıcıların site kullanım süreçlerini yürütmek, tamamlamak ve ilgili iletişimi sağlamak; kullanıcıya çeşitli avantajları sunulabilmek; ürün, anket, pazarlama, satış, servis, tanıtım, kampanya ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek; kullanıcı profiline yönelik özel promosyon faaliyetlerini kurgulayabilmek; kullanıcıların iletişim tercihleri ile paralel olarak istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik kullanıcıları "sınıflandırma" çalışmalarını yapabilmek; Site içeriğinin zenginleştirilmesi, geliştirilmesi amaçlı trend ve istatistiksel analizleri yapmak; Site’nin güvenliğini güçlendirmek; kullanıcılara daha özel ve etkin kullanıcı deneyimi yaşatmak gibi amaçlar için tanıtım, reklam, tedarik ve benzeri konularda kullanılabilir, işlenebilir. Yine bu bilgiler, belirtilen amaçlarla Forum Mersin'in bağlı ortaklıkları, iştirakleri, pay sahipleri, bağlı olduğu şirketler grubuna dahil diğer grup şirketleri, alışveriş merkezi yönetim şirketi, yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları (reklam, tanıtım vb. hizmetleri sağlayan firmalar dahil), burada sayılan şirketlerle işbirliği amacıyla sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu ve veri işleyen sıfatını haiz kişiler ile dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Forum Mersin, işbu Sözleşme ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı tarafından verilen bütün bilgileri, Sözleşme süresince veya Sözleşme’nin hitamından sonra dahi, kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. Forum Mersin, kullanıcının paylaştığı bilgileri, burada belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için yukarıda sayılan kişilerle paylaşılması gereken durumlar ve yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kullanıcılar, Forum Mersin’in, info@forummersin.com adresine e-posta göndererek veya Forum Mersin Alışveriş Merkezi – Güvenevler mah. 1.cadde No:120-133 Yenişehir 33140, Mersin adresine yazılı olarak başvurarak, kendileriyle ilgili, Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte Forum Mersin, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar. EK-2 – ÇEREZ POLİTİKASI www.forummersin.com Çerez Politikası (aşağıda kısaca “Politika” olarak anılacaktır), Forum Mersin tarafından hazırlanmıştır ve Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesi’nin ekini oluşturmaktadır. Birçok web sitesi gibi, www.forummersin.com’da da (aşağıda kısaca “Portal” olarak anılacaktır) kullanıcılara kişisel içerik ve reklamlar göstermek, Portal üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Forum Mersin, bu Politika’yı Portal’da hangi çerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. Site’de, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, kullanıcıların ziyareti sırasında bilgisayarlarına kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullanılmaktadır. Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla kullanıcı bilgisayarına (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarına) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan, kullanıcıların deneyimini daha verimli ve güvenli hale getirmek amaçlı kullanılan, çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret edilen web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir. Kullanıcı, çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilir. Kullanıcılar, Portal’ı görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu tür çerez dosyalarını kullanmak istemiyorsanız veya bu dosyaların kullanımı hakkında bilgilendirilmek istiyorsanız, tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir. Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için tıklayınız.

;